Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj

Aktualności Aktualności

Spotkanie Grupy Tematycznej do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej 10.04.2015 r.

 

W dniu 10.04.2015 r. w ramach projektu systemowego „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy" w Urzędzie Marszałkowskim województwa świętokrzyskiego odbyło się spotkanie Grupy Tematycznej do spraw współpracy międzyinstytucjonalnej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Pomocy i Integracji Społecznej, Urzędów Pracy i Organizacji Pozarządowych. Punktem wyjścia do dyskusji były prezentacje dotyczące współpracy międzyinstytucjonalnej przedstawione przez: Grażynę Pająk, Romana Białka reprezentujących Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  i Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej („Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej", „Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w powiecie skarżyskim"). Przedstawicielka Agencji Rozwoju Lokalnego z Ostrowca Sylwia Ojczymek-Mroczek przedstawiła prezentację „Wspólna Sprawa-Partnerski Projekt Systemowy Ośrodków Pomocy Społecznej".

W przeprowadzonej panelowej dyskusji nad modelem wsparcia osób bezrobotnych wypracowano następująca tezę: „Im lepsza współpraca PUP i OPS tym skuteczniejsze wsparcie w przywracaniu bezrobotnych na rynek pracy."

Przeprowadzona przez członków Grupy Tematycznej  diagnoza współpracy międzyinstytucjonalnej wykazała potrzebę wypracowania modelu wsparcia w następujących obszarach:

-określenie zasad współpracy między jednostkami, wzajemna wymianą informacji o klientach;

-wypracowanie zasad podziału obowiązków, korzyści z zawartych porozumień, określenie podziału    kompetencji wsparcia realizowanego przez instytucje;

- opracowanie systemu rozwoju kadr w zakresie podnoszenia kwalifikacji poprzez warsztaty  i spotkania;

- wypracowanie metod efektywnego doradztwa na potrzeby współpracy z klientem.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Tel.  (041) 3421902
Fax. (041) 3421646