Przejdź do zawartości
change-font-sizeZaloguj

Aktualności Aktualności

Rekomendacje

Zakończyliśmy realizację projektu systemowego „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII Promocja Integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej).  

Grupa tematyczna 2015

W dniu 21 sierpnia br. o w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbyło się trzecie spotkanie Grupy Tematycznej ds. Współpracy Międzyinstytucjonalnej, działającej w ramach Regionalnej Platformy Współpracy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu systemowego „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy",  (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej).

ZAKOŃCZENIE WARSZTATÓW

 

„Współpraca międzyinstytucjonalna"
W ramach realizowanego projektu systemowego „Współpraca i kwalifikacje kadr gwarancją skutecznej pomocy" Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego podjął tematykę współpracy i budowania partnerstwa międzyinstytucjonalnego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie województwa świętokrzyskiego. Doświadczenia pokazują bowiem, iż tylko spójna i kompleksowa współpraca różnych instytucji działających na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej może wpłynąć na jakość i efektywność świadczonych usług.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Tel.  (041) 3421902
Fax. (041) 3421646